Tři Trubky hunting lodge became a cultural monument, at the same time the Brdy Military District was opened to the public and new Brdy Protected Landscape Area was established. The highest inland highlandsof the Czech republic become a new center of tourist interest around the whole country. Area, where was prohibited to entry is now open. New visitor centre House of Nature Brdy attracts visitors to an exhibition of local natural beauties. Our part was creating the concept of exhibiton. From the beginning, we were cooperating with SIMID association, which prepared a very careful script and libretto for the exhibition. Emphasis is placed on clear and atractive interpretation of information and modern concepts of exposure.

Project 2017, cooperation: L.Ptáček, J.urbančíková, B.Dvořáková (SIMID)
up:   mind map - sketch for entrance wall // nahoře:  mind mapa, kresba pro vstupní stěnu
Lovecký zámeček Tři Trubky se stal kulturní památkou, Vojenský újezd Brdy se otevřel veřejnosti a současně vznikla nová CHKO Brdy. Nejvýše položená vrchovina mimo pohraniční hory se tak stává novým centrem turistického zájmu nejen pro Střední Čechy. Spolu s budováním infrastruktury v chráněných oblastech vznikají Domy přírody. Ten brdský vzniká v areálu zámečku a jako ostatní centra láká návštěvníky na expozici zdejších přírodních krás. Ta je navržena v přístavbě a hospodářských budovách. Návrh exponátů i celého prostoru byl od začátku pojat jako spolupráce se sdružením SIMID, které připravovalo velmi pečlivý scénář a libreto expozice. Důraz je kladen na jasná sdělení, různé formy interpretace informací a moderní pojetí expozice. 
Projekt 2017, spolupráce: L.Ptáček, J.Urbančíková, B.Dvořáková (SIMID)
left:   plan of exposition with diferent parts: entry / introduction / rough mountain island / treasure Island / treasure guards  right: outdoors: garden playground, hayloft etc.
vlevo: plán expozice s odlišnými částmi: vstup / úvod / drsný horský ostrov / ostrov pokladů / strážci pokladů  vpravo: venky - herní zahrada, replika seníku apod.
sketch, which could be usefull for some part of exposition (entry graphic)  // kresba, které by mohla být použita u vstupu jako grafika:
design of a replica of a hayloft that can serve tourists when the main building is closed // návrh repliky seníku, který může sloužit turistům v době, kdy je hlavní budova zavřená
other outdoor elements // ostatní venkovní prvky
Back to Top