Lovecký zámeček Tři Trubky se stal kulturní památkou, Vojenský újezd Brdy se otevřel veřejnosti a současně vznikla nová CHKO Brdy. Nejvýše položená vrchovina mimo pohraniční hory se tak stává novým centrem turistického zájmu nejen pro Střední Čechy. Spolu s budováním infrastruktury v chráněných oblastech vznikají Domy přírody. Ten brdský vzniká v areálu zámečku a jako ostatní centra láká návštěvníky na expozici zdejších přírodních krás. Ta je navržena v přístavbě a hospodářských budovách. Návrh exponátů i celého prostoru byl od začátku pojat jako spolupráce se sdružením SIMID, které připravovalo velmi pečlivý scénář a libreto expozice. Důraz je kladen na jasná sdělení, různé formy interpretace informací a moderní pojetí expozice. 
Projekt 2017, spolupráce: L.Ptáček, J.urbančíková, B.Dvořáková (SIMID)
Back to Top