frozen ice at Brno dam  |   zamrzlý led na brněnské přehradě
Back to Top