Vojta Hanuš je geodet a potřeboval úplně jednoduché stránky a logo. Zadání bylo minimalistické - jednoduchý we, na kterém najdeme jen výčet služeb a kontakt. Byla proto vytvořena poměrně výrazná koláž fotografie a geodetického výkresu, která prakticky vyplňuje celou landing page. Logo odráží nejčastější Vojtův nástroj a je tak tím nejjednodušším vyjádřením profese.. 

2017
Back to Top