There are many friendships and shared experiences with the Travelers Club. When my new owners - friends, asked me to work out a proposal, we choose an unconventional direction. Many friends offered a helping hand, advice or material, so the interior was completely made by ourself. Parts of the interior were made by hand, such as a backlit map, a lamp made from a flowerpot and a halved beer bottle, a bar made of old beams, a floor covered with book sheets filled with epoxy and much more. The concept was based on empty space out of old layers and choosing simple natural materials and furniture. The interior consists practically only of ceramics, wood and clay (plaster).
2016 | collaboration: Stanislav Dadák and Kuba Filip (owners), Honza Šlesinger (lighting).

S Klubem cestovatelů se pojí mnoho přátelství a společných zážitků. Když mně mnoví majitelé - kamarádi, oslovili na zpracování návrhu, vydali jsme netradičním směrem. Spousta přátel nabídla pomocnou ruku a tak byla realizace kompletně provedena svépomocí. Ručně byly vyrobeny i složitější části interiéru jako podsvětlená mapa, svítidlo z květináče a rozpůlené pivní lahve, bar ze starých trámů, podlaha pokrytá listy knížek zalitá epoxidem a mnoho dalšího. Koncept byl založen na vyčištění prostoru a volbou přírodních materiálů, kdy se interiér skládá prakticky jen z keramiky, dřeva a hlíny (omítky).
2016 | spolupráce: Stanislav Dadák a Kuba Filip (majitelé), Honza Šlesinger (osvětlení).
Original condition of the interior  |  Původní stav:
Back to Top