Projekt Komunitního centra v Hradci nad Moravicí měl za cíl zrevitalizovat budovu Národního domu, ve kterém je umístěna zároveň knihovna, informační centrum a kinosál s barem. Komunitní centrum bylo navrženo jako vestavba do nevyužívaného podkroví s možností adaptability na různé společnenské akce. Koncept projektu byl založen na propojení všech funkcí a proměnu budovy v moderní kulturní centrum města. Součástí bylo zřízení nových přístupů do domu, vyřešení bezbariérovosti provozu, záchranu historického interiéru kina a dostavby domu tak, aby nebyl narušen historický ráz budovy z ulice Podolská. 
Projekt 2017, nebyl realizován, 
spolupráce: projekční kancelář Marpo s.r.o., Ostrava

Back to Top