Projekt Komunitního centra v hradci nad Moravicí měl za cíl zrevitalizovat budovu Národního domu, ve kterém je umístěna zároveň knihovna, informační centrum a kinosál s barem. Komunitní centrum bylo navrženo jako vestavba do nevyužívaného podkroví s možností adaptability na různé společnenské akce prostým posunem dělící steny. Koncept projektu byl založen na propojení všech funkcí a proměnu budovy v moderní kulturní centrum města. Součástí bylo zřízení nových přístupů do domu, vyřešení bezbariérovosti celého provozu, záchranu historického interiéru kina a dostavby komunitního centra tak, aby nebyl narušen historický ráz budovy z ulice Podolská. 
Projekt nakonec nebyl realizován po změně vedení města. 
Back to Top