The Passive House Center in Brno offers many services for ecological education, innovation and information about "zero" houses. One project focused on education in primary schools, where children could learn something about building energy-efficient houses and how to build houses from different materials. The aim was to create an educational tool for lessons. The design included many meetings and testing of how the models could work and how they could be made. In addition to the design, our work also included graphics and the provision of complete production, including the actual handwork.
made of birch plywood, colored lacquer surface, magnets for precise fitting of parts

project, graphics: 2020, cooperation: Faculty of Architecture and Grafiteam (laser cutting of wood parts)
Centrum pasivního domu v Brně nabízí mnoho služeb pro ekologické vzdělávání, inovace a informování veřejnosti o „nulových“ domech. Jeden projekt byl zaměřen na vzdělávání na základních školách, kde by se děti mohly dozvědět něco o stavění úsporných domů a o tom, jak se domy staví z různých materiálů. Cílem bylo vytvořit edukační pomůcku. Návrh obsahoval mnoho schůzek a testování, jak by mohly modely fungovat a jak by mohly být vyrobeny. Součástí naší práce byla kromě návrhu i grafika a zajištění kompletní výroby včetně vlastní ruční práce. 
Vyrobeno z březové překližky, povrch barevný lak, magnetky pro přesné dolehnutí dílů
projekt, grafika  2020, spolupráce: Fakulta architektury a Grafiteam (vyřezání dílů laserem / frézou)
Back to Top