The proposal for the revitalization of the Morava river bank in the center of Slovácko region was announced by Uherské Hradiště as an open architectural competition. The task was clear - the city turns its back to the river and there is no living area for inhabitants and tourists. However, the river is located in the center of the city and there is big potention to be atractive. The concept is based on revitalizing the whole river area with sport, realaxing and culture spots, but also with good traffic routing and usable orientation of new buildings. As a new connection, a bridge and a dock are proposed, also the role of the bastion market and wine cellars was supported.
Competition 2017, 4th place, collaboration: Dan Samiec, Denisa Samiecová, Táňa Sojáková
Návrh na revitalizaci nábřeží řeky Moravy v centru Slovácka vypsalo Uherské Hradiště jako otevřenou architektonickou soutěž. Zadání bylo jednoznačné - město se obrací k řece zády a chybí v něm jakákoliv větší život, přestože se řeka nachází v centru města a má velký potenciál stát se atraktivním místem. Při zpracovávání konceptu jsme kladli důraz na oživení prostoru sportovním vyžitím, turistikou, kulturou, ale také vhodným trasováním dopravy a příznivou orientací nových budov. Jako nové spojení je navržen most, přístaviště, posilujeme také roli tržiště na bastionu i vinných sklepů. 
Soutěž 2017, 4.místo, spolupráce: Dan Samiec, Denisa Samiecová, Táňa Sojáková 
Back to Top