Nadivoko je víkendové setkání cestovatelů asi pro 400 lidí s přednáškami, koncerty, a workshopy. Ojedinělá je tato akce zejména svým formátem - zatímco běžné festivaly pořádají projekce v kinosálech, tento se koná prakticky na holé louce u rybníka. Vše se musí dovézt a účastníci musí dojít na místo se stanem pěšky.
Díky třem přátelům jsem se stal od počátku členem hlavního týmu pořadatelů, což mně dalo prostor pro vytvoření grafiky a také možnost vymyslet název, vybrat místo akce a navrhnout architekturu prostoru.
​​​​​​​​​​​​​​2016-2020, spolupráce: Sofi Gothard, Standa Dadák, Terka Marková
Hranice loga nejsou striktně omezeny a postupně se motiv ženy se světadíly ustálil jako hlavní logo a nápis "nadivoko" jako malé. Nejčastěji se však použivá kombinace obojího jako hlavní logo. Logotyp názvu odkazuje na různá písma - evropská, asijská, nebo od indianských kmenů. avšak pro účely názvu byly převzaty s drobnými úpravami čtyři a zbylé byly vymyšleny.

sazba programu
Back to Top