A small study of the interior in the coworking center Impact Hub Brno. The aim was to create a cozy environment, a human scale and separate jobs in an otherwise small space. Adjacent, the second room was conceived as a space for creatives, equipment - tables and chairs are conceived as boxes and freely positionable and movable objects.

Malá studie interíéru v coworkingovém centru Impact Hub Brno. Cílem bylo vytvořit útulné prostředí, lidské měřítko a oddělená pracovní místa v jinak malém prostoru. Sousední, druhá místnost byla pojata jako ptrostor pro kreativce, vybavení - stoly a židle jsou pojaty jako boxy a svobodně polohovatelné a přemístitelné objekty.
Back to Top