Palety mají výhodu, že se jedná o materiál, který lze snadno sehnat a vrátit zpět do oběhu, čímž se paletové konstrukce stávají recyklovatelnou stavebnicí  případě, že palety zůstanou neporušené. Konstrukce je tedy založena na důmyslných spojkách a táhlech, které drží statiku objektu. Pro oba festivaly byly navrženy dočasné objekty na náměstích, které měly za cíl propagovat akci a nabídnout přístřeší dobrovolníkům. Realizaci jsme zajišťovali svépomocí pouze s pomocí spojovacího materiálu a drobného nářadí.   
Příklady dalšího využití:
Back to Top