Pro oba festivaly byly navrženy dočasné objekty na náměstích, které měly za cíl propagovat akci a nabídnout přístřeší dobrovolníkům. Realizaci jsme zajišťovali svépomocí pouze s pomocí spojovacího materiálu a drobného nářadí. Palety jsme vrátili neporušené zpět do oběhu, čímž se tato konstrukce stala recyklovanou stavebnicí bez ztráty účelu. jednotlivé kusy drží pouze krokve, spojovací materiál a ocelová lana.
Příklady dalšího využití:
Back to Top